Intro

 

 

Flanders Inshape heeft samen met Universiteit Antwerpen een systematische roadmap omtrent het cocreatieproces in kaart gebracht met focus op de mogelijke knelpunten. Hiervoor is extra aandacht gegeven aan een multistakeholder context. Doel van deze site is om in de verschillende fases van een cocreatietraject tools en methodieken aan te reiken  die het proces faciliteert zodat men een efficiëntere innovatiestrategie kan implementeren.

 

 

Ontdek het co-creatieproces