triangle_left1terugnaarproces1

 

 

 

 

 

< Vorige fase   Volgende fase >

 

Start fase


Inventarisatie & ruwe planning

We starten het traject met de inventarisatie om de huidige situatie te begrijpen. We proberen een antwoord te krijgen op de volgende vragen:

Wat is het fundament waarop we het te doorlopen innovatietraject wensen aan te vatten? En wat is het innovatiedoel wat we willen bereiken? Wat heb je nodig en wat niet? En wie heb ik daarvoor nodig?

We proberen hierop een antwoord te krijgen  door middel van inventarisatie.

Daarnaast maak je  een ruwe planning op van het cocreatietraject dat je wenst aan te vatten waarin je definieert wie  je daarin gaat betrekken.


Inventarisatie: My projects template

“My projects” template  helpt jou om het cocreatietraject aan te vatten en de inventarisatie op te stellen.

Probleem – oplossing

Het probleem dat onder de doelgroep bestaat is de leidraad. De allereerste stap is het probleem te doorgronden. Als dat eenmaal is gebeurd, kan er pas nagedacht worden over een oplossing. Door middel van de “My projects template” ga je nadenken over het probleem dat we willen oplossen.

Kernteam 
Daarnaast ga je kijken wat je  hebt/weet, en wat je nodig hebt en wat je dient te weten. op basis van deze informatie bouw je jouw kernteam.

Ruwe planning: Stakeholder centered innovation toolkit

Definieer projectteam : Stakeholder mapping

Doel: een plan opstellen over hoe je de stakeholders zal betrekken tijdens jouw ontwerpproces.

Om het overzicht van stakeholders in kaart te brengen en te beslissen wie van die stakeholders belangrijk zijn voor het ontwerptraject, is de SCIN toolkit (Stakeholder centered innovation toolkit ) ontwikkeld:

  • Eerst wordt de waardeketen geinventariseerd.
  • Daarna worden de stakeholders voor de waardeketen in kaart gebracht en balans opgemaakt per stakeholder.
  • Op basis van deze inzichten, kan je de desbetreffende stakeholders betrekken bij jouw ontwerpproces en de projectopzet bepalen met je kernteam door middel van de SCIN toolbox.

 

Deliverable: Gedefinieerde roadmap

Met het invullen van de “My projects template”, maakt men een inventaris van de bouwstenen die reeds aanwezig zijn om het project te starten.

Daarnaast wil men komen tot een kernteam waarmee men verder aan de slag kan. Met dit kernteam komen tot consensus over de te bereiken doelen en de initiële aanpak.

Door de SCIN toolbox, heb je een planningstool die je in staat stelt de belangrijke stakeholders in te zetten in elke belangrijke fase van je traject.


The A-team

In de startfase stel je het kernteam samen. Dit is het team dat verantwoordelijk is voor het definitieve projectplan en het bepalen van de individuele stappen die genomen dienen te worden.

Kies je kernteam op basis van complementaire vaardigheden in functie van je gemeenschappelijk doel: een multidisciplinair team naar competenties en persoonlijkheid.

Availablity is not a competence:
Je kernteam bestaat uit mensen die wel degelijk een mandaat hebben om innovatie teweeg te brengen.

Dit team bestaat uit diegenen die echt de macht hebben om binnen de bedrijven te innoveren of innovatie aan te rijken.
Om innovatie te starten met het kernteam, focus je eerder open persoonlijkheden, minder informanten en meer stuurders.
Later in jouw uitgebreide team komen deze wel aan bod.

Ownership

Leden van het team nemen geen eigenaarschap op van het project. Zorg ervoor dat je inzet op intrisiek gemotiveerde deelnemers.
Er moet diepmenselijke reden zijn om mee te doen.
Hierop kan je dan anticiperen in de selectie van kernteam.

Wat is de win-win? 

  • is het innovatiedoel duidelijk?
  • wat motiveert de deelnemer om zich hiervoor in te zetten? Fantastic Four motivations for co-creation

Strategisch kader

Vooraleer je projecten kan definieren in co-creatie, moet de middellange termijn visie van het bedrijf ook duidelijk zijn. Indien dit niet zo is, betekent dat het indiviudele projectniveau contextloos is.

Indien de visie misie nog niet is gedefinieerd, kan de strategiesprint hiervoor gebruiken.