triangle_left6

terugnaarproces1

 

 

 

 

 

< Vorige fase   Volgende fase >

 

End fase


Vertaal naar de markt 

 

Met de beta delivery opgeleverd in vorige fase, ga je nu naar de markt.
De vertaling naar de werkelijkheid gebeurt . Hier eindigt ook de co-creatie.

Of toch niet? Omdat ieder project een andere wijze heeft om zijn volle potentieel te bereiken in de markt kunnen we hier niet een eenduidige werkwijze voorstellen. Voor een productintroductie zal dit proces immers veel anders lopen dan voor een complexer product-service systeem.

Wat we nog wel willen meegeven is dat vanuit de visie op cocreatie, die we hebben ontwikkeld in deze toolkit/website, dat de kansen om te cocreëren hier niet eindigen. Een opvallende tendens die we vaststellen is dat de scheidingslijn tussen “afgewerkt” en marktintroductie in de laatste jaren enorm aan het vervagen is. De helft van de apps die op uw smartphone staan zijn waarschijnlijk nog in beta, wat eigenlijk betekent dat U momenteel aan het cocreëren bent in de software van anderen, zelfs indien u dit niet beseft.

Ook op grotere schaal zien we dat wanneer we in complexe omgevingen wensen te innoveren, dat –omdat het onmogelijk wordt om de complexiteit top-down te beheersen- we eigenlijk door kleine ingrepen in bestaande systemen, gaandeweg transformaties bekomen. We zien ook dat het aspect Beta grotere proporties aanneemt, en zelfs reële proefopstellingen worden in de maatschappij uitgerold bij wijze van cocreatie-test.

In Vlaanderen was Antwerp Management school betrokken bij het project “Kantoorbus van de toekomst” waar we een “proof of concept” van een kantoorbus een half jaar lang in de markt hebben gezet om te kijken of een rijdend kantoor een bijdrage kan leveren in de toenemende complexiteit rond woon-werkverkeer. Op mondiale schaal wordt tegenwoordig geëxperimenteerd met het gewaarborgd minimum inkomen, in reële settings, met echte mensen, een maatschappij in beta, een maakbare wereld.

Cocreatie is een moeilijk beestje, maar in de toekomst meer dan ooit onontbeerlijk. Als we naar de exponentiele groei van kennis en technologie kijken, zal het niet anders kunnen dat we samen, als individu, maar ook als maatschappij, werkvormen vinden die de brug slaan tussen wat kan (technisch/economisch) en wat wenselijk is wenselijk, tussen wat mogelijk en wat, menselijk is. Voor ons ligt het antwoord in het “design thinking” gedachtengoed, en dat is wat we je hebben trachten te laten zien.

Succes in je cocreatie-inspanningen

Het A-team van Adoptie van cocreatie.