triangle_left2

terugnaarproces1

 

 

 

 

 

< Vorige fase   Volgende fase >

 

Discover fase


Inzichten verwerven

Wie het innovatieproces wil aanvatten, zal hier nieuwe input voor nodig hebben. De ontdekkingsfase is bedoeld om bijkomend inzicht te vergaren die jou in staat stelt jouw innovatiedoelstellingen te verwezenlijken.
Dit betekent onderzoeken: het is een divergerende fase waarin je met open vizier inspiratie zoekt in technologie, business omgeving maar vooral vanuit de gebruikers.  

Hoe je het onderzoek opzet is zeer afhankelijk van de context waarin je je bevindt: 

  • naargelang de diverse abstractieniveaus waarop innovaties betrekking kunnen hebben (waarden, noden, technologieën, producteigenschappen, enz. ) 
  • en vanuit welke insteek (wat, hoe ,voor wie) men start.
  • het niveau van innovatie: of men vertrekt van bestaande kennis en vaardigheden en men deze verder gaat exploiteren of men eerder nieuwe competenties moet aanboren om aan product/service innovatie te doen (exploratie)

Daarnaast bepaal je het team met wie je het traject gaat doorlopen. 

Indien je voor jou concrete case advies wil over hoe je zo’n onderzoek opzet, neem dan gerust contact met een van de projectparttners, die u kunnen begeleiden bij het kiezen van de juiste aanpak in functie van uw context, verwachtingen en budget.


Onderzoekstools

De tweede stap is een inventaris opmaken aan mogelijk inzetbare tools voor co-creatie en gebruikersonderzoek.

Met behulp van de User Center Design Roadmap, bepaal je welke technieken je zal gebruiken per fase, en wie je hiervoor zal betrekken. 

Raadpleeg hiervoor de Handleiding UCD Roadmap.  

 

Value exchange board: co-creëer de planning van  je onderzoek

in de startfase hebben we een brute onderzoeksaanpak met het kernteam gedefinieerd. Nu brengen we het ruimere onderzoeksteam voor het eerst bij elkaar. Met dit team verfijnen we en hertekenen we de aanpak van onze onderzoeksfase met het definieren van de verschillende teams tijdens het onderzoek. Hiervoor gebruiken we de value exchange board

Daarnaast maak je via de tool duidelijk welke rol elk lid opneemt.

 

Deliverable: verfijnde planning

Een verfijnde planning door invulling van value exchange board. 

 


Onvoldoende kennis 

Binnen het kernteam is er onvoldoende kennis over onderzoekstools en methodieken. Dit hypothekeert de betrouwbaarheid van de resultaten. Probeer in uw kernteam een expert te betrekken of zoek deze kennis extern.

Doel heiligt de middelen

Op met moment dat je een roadmap hebt gedefinieerd, check deze stappen en deel dit met anderen om te refelecteren. Het is belangrijk om regelmatig terug te koppelen. Zoek bewust regelmatig een klankbord. 

De focus moet liggen op te verkrijgen nieuwe inzichten, niet op het mechanisch vasthouden aan uw stappenplan. 

Wees niet bang om uw onderzoeksaanpak in vraag te stellen en bij te sturen of te herdefiniëren waar nodig.