triangle_left4

terugnaarproces1

 

 

 

 

 

< Vorige fase   Volgende fase >

 

Develop fase


Ontwikkel concrete oplossingen 

In de vorige fase heb je interessante inzichten verzameld, waar je in dit gedeelte de best potentiële oplossingen nagaat op basis van de opdrachtstelling die gekomen is uit de vorige fase. Het is duidelijk wat er bereikt moet worden, en nu ga je de opties valideren wat het beste werkt. Details en vereisten zijn nog niet gepinpoint, maar in deze iteratieve fase start de zoektocht naar de juiste oplossing.

 


Value Exchange Board: plan je ontwikkelfase.

Opnieuw bepaal je wat de beste formatie is van jouw team in de komende fases, waar de focus ligt op het ontwikkelen van de juiste oplossing. Door gebruik te maken van de value exchange board stel je het meest geschikte team samen  en definieer de verschillende rollen. 

Experience prototyping

Deze tool bestaat uit 3 verschillende stappen dat je onderneemt:  

Ideegeneratie

ideeselectie

conceptontwikkeling.

 

De basis van de experience prototyping workshop is het ontwikkelen van een scenario vanuit een gebruikersperspectief over hoe je gebruiker met product of dienst omgaat. Al vertellend en “spelend” wordt je systeem steeds rijker en worden de specificaties van het te ontwikkelen concept steeds reëler.

Om te komen tot een product of dienst is scenariodenken een krachtige tool. 

De experience prototyping workshop is een methode om vanuit een centrale probleemstelling middels een iteratief proces van opeenvolgende prototypes te komen tot een zo compleet mogelijk, en virtueel getest systeem van “service delivery”. In een gestructureerd proces, en middels kleine en begrijpbare stappen wordt een steeds groter, sluitender serviceconcept tastbaar. Resultaat van het doorlopen proces wordt gecapteerd in een uitgebreide customer journey. Deze workshop integreert de eigenschappen  service design thinking (User centred, prototyping, holistisch, sequencing …) in een laagdrempelig hands-on proces. Het is een cocreatietool bij uitstek en één van de meer krachtige methodes om aan codesign te doen met gebruikers, stakeholders allerhande.

Resultaat is een gedragen en tot op zekere hoogte ook middels testen onderbouwd serviceconcept, neergeslagen in een uitgebreide customer journey. 

Download hier de handleiding voor experience prototyping

 

Deliverable: customer journey

De customer journey is de een weergave van de ervaring van de consument  van de weg die hij aflegt naar beslissen van een aankoop tot na gebruik van de dienst of product. 


Validatie prototyping

In het proces creëer je een werkelijkheid op zich, maar je moet deze spiegelen met vers bloed. “Dont loose touchbase with reality”