triangle_left3

terugnaarproces1

 

 

 

 

 

< Vorige fase   Volgende fase >

Define fase


Definieer de uitdaging

In deze fase van het proces probeer je de verworven inzichten te synthetiseren. Er wordt convergerend een focus gelegd: de inzichten worden vertaald naar een opdrachtstelling.
In termen van co-creatie betekent dit dat alles wordt geconcretiseerd met de stakeholders die je hebt gedefinieerd in de vorige fase.

 


Analyse: Research Wall

Uit de veelheid van data dient men een gefundeerde basis te creeren door analyse.
Dit kan soms heel intimiderend zijn. Daarom is het van belang om VISUEEL te werken omdat je dan verbanden kan vinden tussen ogenschijnlijk niet gerelateerde data.

Deliverable: Designbrief

De reden waarom is verduidelijkt in de ontdekkingsfase. Door de opdrachtstellingsdocument bepaal je wat er moet gebeuren.
Met het team dat je hebt samengesteld, zorg je dat je een opdrachtstelling definieert. Er moet een duidelijke consensus zijn welke doelstelling men wil bereiken. Een milestone is een sign- off door het projectteam op de opdrachtstelling.

Hiervoor kan de opdrachtstellingdocument (designbrief) gebruikt worden.


Sign-off

Het is belangrijk dat het ganse team akkoord is met de gedefinieerde opdrachtstelling. Dit is de transfer voor het team dat de uiteindelijke ontwikkeling gaat creeren.